Taiwan area codes
Area Code Digits
Chalou 46 + 6D SN
Changhua 47 + 6D SN
Chaochou 8 + 7D SN
Chiai 5 + 7D SN
Chiali 67 + 6D SN
Chiaochi 39 + 6D SN
Chishan 7 + 7D SN
Chunan (Tchou-Nan) 36 + 6D SN
Chunghsing 49 + 6D SN
Chungli 34 + 6D SN
Chupei 35 + 6D SN
Fengyuan 45 + 6D SN
Hsinying 66 + 6D SN
Hualien 38 + 6D SN
Huwei 56 + 6D SN
Juifang 2 + 8D SN
Kinmen 823 + 5D SN
Lishan 458 + 5D SN
Makung 6 + 7D SN
Miaoli 37 + 6D SN
Penghu 69 + 6D SN
Shetou 48 + 6D SN
Tachi 3 + 7D SN
Taichung 4 + 7D SN
Tainan 62 + 6D SN
Taitung 89 + 6D SN
Taoyuan 33 + 6D SN
Touliu 55 + 6D SN
Tung-Sha Island 827 + 5D SN
Tungkang 88 + 6D SN
Wu-chiu 826 + 5D SN